Hledám...

HLEDÁTE PARKOVACÍ TECHNOLOGIE???

Pokud ano, jste tu správně.
Pojďme na to...

Analýzy statické dopravy

Analýza dopravy v klidu hodnotí stávající dopravní situaci ve městě z hlediska parkování, je podkladem pro návrh regulace a řešení dopravy v klidu. Zahrnuje průzkum, zhodnocení stavu a návrh řešení statické dopravy v jednotlivých částech celé monitorované oblasti. Navrhneme komplexní řešení parkovací politiky pro danou oblast se zaměřením na nejvíce problematická místa, jako jsou centra měst, oblasti sídlištní zástavby, nákupní centra a další.

 

ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU ZAHRNUJE:

  • průzkum parkujících vozidel v dané oblasti
  • zhodnocení stávající situace
  • řešení parkování a způsoby jeho regulace
  • parkovací politika, tarifikace
  • návrh zón placeného, návštěvnického stání
  • řešení rezidentního parkování
  • návrh lokalit pro odstavná parkoviště a hromadné parkovací garáže
  • passport stávajícího dopravního značení
  • úpravy dopravního značení
  • zpracování projektové dokumentace, její projednání a odsouhlasení dotčenými orgány.

 

Analýza dopravy v klidu se zpracovává v textové, tabulkové a grafické formě.

Na základě provedené analýzy Vám zpracujeme komplexní projekt městského parkovacího systému, řešení situace parkování v historických jádrech měst, v nemocnicích, administrativních a obchodních centrech.

 

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na obchod(@)clickpark.cz nebo telefonicky +420224311763.

Děkujeme!